Optakt til Reborn In Hell -Refshaleøen

Reborn in Hell

På lørdag, d. 11. april 2015, løber det første af tre Reborn in Hell af stablen på Refshaleøen i København.

Temaet er ”Navy Seals”(Frømandskorpset) og man skal således forcere 30 forhindringer, hvoraf 11 endnu er hemmelige, i kampen for at blive Reborn in Hell! Løbet er 5-7 km langt og arrangøren oplyser således, at du skal forberede dig på at være våd, kold og træt og at alle fire elementer; jord, luft, vand og ild vil være repræsenteret i de 30 forhindringer.

Ligesom andre OCR-løb så forudsættes en vis grundform; styrke- og kredsløbsmæssigt, men med det sagt så når man langt på ren viljestyrke.

I løbet på lørdag skal vi således kravle i mudder, klatre over mure, samt svømme. Vi skal igennem og under snævre steder. Vi skal trække, løfte og bære tunge ting. Alt dette imens vi er våde og kolde, imens vi kæmper imod højdeskræk, klaustrofobi og andre af vores fysiske og psykiske grænser. I ægte Navy Seals-manér skal du nedbrydes på alle punkter for i sidste ende at rejse dig fra asken som en fugl-Fønix og bryste dig med, at du nu er blevet Reborn in Hell.

FundRacers’ træning til Reborn in Hell

Til dette løb har vi hos FundRacers specifikt trænet masser af intervaltræning for at optræne det fysiske overskud. Vi har desuden trænet vores grebsstyrke ved at lave armgang i monkeybars, sidelæns armgang i almindelig pullupbars, samt alskens træning i ringe. Ydermere har vi lavet kettlebell rope ascents –se øvelse her. Alt sammen for at oparbejde styrken i over- og underarm nødvendig for flere af løbets forhindringer. Vi har desuden styrketrænet med specielt fokus på træk, skub og løft ved hjælp af blandt andet de tre kongeøvelser: Squat, Dødløft og Bænkpres. En god blanding af løbetræning, styrketræning og speciel OCR-relevant træning.

Sneak peak på en hemmelig forhindring

FundRacers blev i dag indviet i en af de 11 hemmelige forhindringer og der er således nytænkning i en forhindring som vi ikke har set før. Vi har lovet ikke at røbe for meget, men det involverer en 200 liters olietønde samt et element af styrke, balance og koncentration.

Med et Navy Seals tema og alle fire elementer repræsenteret, samt forhindringer end ikke set før, så glæder FundRacers sig i hvert fald til en fed oplevelse til Reborn in Hell på lørdag.

Officiel løbsside : Reborn in Hell – Refshaleøen

Reborn in Hell

This Saturday, April 11th 2015, the first of three Reborn in Hell races takes place at Refshaleøen in Copenhagen.

The theme of the race is “Navy Seals” and in order to become Reborn in Hell you have to manoeuvre through 30 obstacles, 11 of which are still kept secret. The race is 5-7 km and the organizer furthermore prepares us that we will be cold, wet and tired and that all four elements of nature; earth, air, water and fire will be represented in the 30 obstacles.

Similar to other Obstacle Course Races a certain level fitness is expected; strength and cardio, with that said, pure willpower will take you far.

In the race on Saturday we will have to crawl in the mud, climb walls as well as swim. We have to go under and through narrow spaces. We have pull, lift and carry heavy stuff. All this while being wet and cold, while fighting fear of heights and claustrophobia and other physical and mental limits. In the true spirit of Navy Seals you will be broken down in all aspects only to rise from the ashes like a Phoenix and proudly bearing the badge of being Reborn in Hell.

FundRacer’s training for Reborn in Hell

In preparation of this race FundRacers have specifically run a lot of interval training, in order to have a physical advantage in the cardio department. We have furthermore trained our grip strength by doing monkey bar traverse, pull up bar shimmy(sideways on a regular pull up bar) along with several exercises in the Olympic rings. We have also trained kettlebell rope ascents – see exercise here. All in order to work on our upper body strength, mainly the upper and lower arm strength and our grip strength, needed in a lot of the race’s 30 obstacles. Furthermore we have done a lot of strength training with a focus on pull-, push- and lift-movements, mainly by doing Squat, Deadlift and Bench press. So a good mix of running, strength training and OCR-relevant exercises.

Sneak peak at one of the secret obstacles

Yours truly was today exclusively introduced to one of the 11 secret exercises, an obstacle never seen before in OCR in Denmark. I am sworn not to reveal too much, but it involved a 200 liter oil drum and an element of strength, balance and concentration.

With a Navy Seals theme and all four elements of nature represented and with the introduction of never-before-seen obstacles we at FundRacers look very much forward to an awesome Reborn in Hell this Saturday.

Official race site : Reborn in Hell – Refshaleøen